UA-71536732-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Genealogie Delsman

Een genealogie bevat de gegevens van de afstammelingen van een persoon of echtpaar in mannelijke lijn

Als basis voor de genealogie is genomen Albert zu Delsing, die rond 1450 als Albert zu Hülsbusch introuwde op de Delsman-boerderij.

 

I.               Albert zum Hülsbusch, noemde zich vanaf ca. 1450 Albert tho Delsing, geboren op de boerderij Hülsbusch (Ottmarsbocholt), boer te Ascheberg, zn. van onbekende zum Hülsbusch, boer te Ottmarsbocholt, en onbekende vrouw, tr. N.N. tho Delsing.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Hermann tho Delsing (Delßmann), volgt II.

                 2.       Gese tho Delsing, tr. onbekende man.

 

II.              Hermann tho Delsing (Delßmann) (zn. van I), boer te Ascheberg, tr. onbekende vrouw. Werd als eerste Delßmann genoemd (Willkomschatzung 1498/1499).

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Hermann Delßmann, volgt III.

                 2.       Onbekend.

                 3.       Onbekend.

 

III.             Hermann Delßmann (zn. van II), boer te Ascheberg, overl. Ascheberg ca. 1558, tr. Elsa , overl. Ascheberg ca. 1548.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Johann Delßmann, overl. Ascheberg ca. 1564.

                 2.       Hinrich Delßmann, overl. Ascheberg ca. 1564.

                 3.       Berndt Delßmann, volgt IV.

                 4.       Greta Delßmann, overl. Ascheberg na 1.8.1548.

                 5.       Anna Delßmann, overl. Ascheberg ca. 1579, tr. onbekende man, koster van Ottmarsbocholt.

 

IV.            Berndt Delßmann (zn. van III), boer te Ascheberg, overl. Ascheberg ca. 1568, tr. Ascheberg ca. 1549 Konnewalt, overl. Ascheberg ca. 1594.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Johann Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1550, volgt V.

                 2.       Christoffer Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1552, overl. Ascheberg ca. 1606.

                 3.       Berndt Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1554, overl. Ascheberg ca. 1616.

                 4.       Hinrich Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1559, overl. Ascheberg ca. 1603.

                 5.       Tonies Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1566, overl. Ascheberg ca. 1601.

                 6.       Hermann Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1566, overl. Ascheberg ca. 1586.

 

V.             Johann Delßmann (zn. van IV), geb. Ascheberg ca. 1550, boer te Ascheberg (1593‑1613), overl. Ascheberg ca. 1622, tr. Ascheberg ca. 1578 Elsa , overl. Ascheberg ca. 1624.

                           Johann Delßmann wordt vermeld in het strafregister van Werne (1582), omdat Joßt Blomesaeth hem een dief had genoemd, waarvoor deze laatste een halve rijksdaalder boete moest betalen.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Gertrud Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1579.

                 2.       Christoffer Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1580, rechter van Davensberg, overl. Ascheberg ca. 1653.

                 3.       Margaretha Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1583, volgt VI.

 

VI.            Margaretha Delßmann (zn. van V), geb. Ascheberg ca. 1583, overl. Ascheberg 2.1.1660, tr. Hermann ... genannt Delßmann, boer te Ascheberg, overl. Ascheberg ca. 1629.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Margaretha Delßmann.

                 2.       Hermann Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1602, volgt VIIa.

                 3.       Johann Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1605, rechter van Davensberg, overl. verm. Ottmarsbocholt na 12.8.1663.

                 4.       Elsa Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1608.

                 5.       Joßt Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1610, volgt VIIb.

                 6.       Christophorus Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1613, overl. na 4.4.1655.

                 7.       Enneke Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1618, overl. verm. Amelsbüren.

 

VIIa.         Hermann Delßmann (zn. van VI), geb. Ascheberg ca. 1602, boer te Ascheberg, tr. Ascheberg ca. 1630 Catharina .

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Gertrudis Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1630, volgt VIII.

                 2.       Catharina Delßmann, tr.kerk(rooms katholiek) Asche­berg 29.1.1653 Johann Bonekamp.

                 3.       Anna Delßmann, overl. na 29.5.1667, tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 26.3.1657 Joßt Möllemann.

                 4.       Margaretha Delßmann, geb. Ascheberg ca. 1639.

 

VIII.          Gertrudis Delßmann (zn. van VIIa), geb. Ascheberg ca. 1630, rooms katholiek, begr. Ascheberg 5.8.1680 (als 'Mutter Delßmans'), tr.(1) verm. Ascheberg voor 1649 Johann Daldrup.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Joannes Daldrup, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 4.6.1651.

 

                 Gertrudis Delßmann, tr.kerk(rooms katholiek)(2) Asche­berg 23.11.1661 (getuigen Henricus Gilmann 'et D Pastor in Hiltrup Michael tho Besels') Evert Gilmann genannt Delßmann (von der Niessinghove), geb. Hiltrup ca. 1630, boer te Asche­berg (Nordbauerschaft), begr. Ascheberg 19.10.1680 (als 'Vader Delßman').

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Evert Delßmann, geb. verm. Ascheberg ca. 1662 (doopinschrijving niet te Ascheberg gevonden), volgt IX.

                 2.       Gertrudis Delßmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 29.12.1663 (doopgetuige Hermann Delßmann), begr. Ascheberg 10.1.1664.

                 3.       Catharina Delßmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 13.9.1665 (doopgetuige Anna Delßmans), tr.(1) Johan Volbert, tr.(2) Johan Lohmann.

 

IX.            Evert Delßmann (zn. van VIII), geb. verm. Ascheberg ca. 1662 (doopinschrijving niet te Ascheberg gevonden), boer te Ascheberg (Nordbauerschaft), overl. verm. Ascheberg tussen 1707 en 1728, tr.kerk(1) (getuigen ?) Catharina Bünningmann, ged. Ascheberg 15.8.1650.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Bernardus (doodgeboren) Delsmann, ged.(rooms katho­liek) Ascheberg 18.11.1682 (doopgetuigen Bernard Bünningmann en Clara Hemsmann).

 

                 Evert Delßmann, tr.(2) Maria Aldenhövel, overl. Ascheberg ca. 29.7.1695.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Christophorus Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 5.8.1685 (doopgetuigen Christoffer Lendermann en Anna Aldenhövel).

                 2.       Bernardus Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 16.5.1688 (doopgetuigen Berndt ... en Catharina Jielikmans), volgt X.

                 3.       Ditrich Delsmann, rooms katholiek, begr. Ascheberg 12.12.1692.

                 4.       Anna Maria Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 11.5.1692 (doopgetuigen Dittrich Volbers en Anna Hegemans), begr. Ascheberg 15.4.1757, tr.(1) Bernardus Wickensack, overl. voor 15.7.1726, zn. van Evert Wickensack en Margaretha , tr.kerk(rooms katholiek)(2) Ascheberg 15.7.1726 Joannes Wibbertmann, ged. Ascheberg 5.2.1679, zn. van Joannes Wibbertmann en Greite Stevens.

                 5.       Elisabeth Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 10.7.1695 (doopgetuigen Caspar Dieckmann en Elisabeth Bummann), begr. Ascheberg 12.1.1755, tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 20.6.1718 Henricus Lammers, ged. Ascheberg 27.4.1682, overl. na 15.11.1746, zn. van Joannes Lammers en Anna Wickensack.

 

                 Evert Delßmann, tr.(3) Anna Peters, begr. Ascheberg 7.7.1706.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Joannes Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 8.8.1696.

 

X.             Bernardus Delsmann (zn. van IX), ged.(rooms katholiek) Ascheberg 16.5.1688 (doopgetuigen Berndt ... en Catharina Jielikmans), boer te Ascheberg (Nordbauerschaft), overl. Ascheberg tussen 7.11.1740 en 12.7.1742, tr.(1) Agnes Börgers.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Bernardus Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 7.9.1711 (doopgetuigen Bernd Delsmann en Clara Veltmann), volgt XIa.

 

                 Bernardus Delsmann, tr.(2) Anna Wickensack, ged. Ascheberg 21.12.1693, overl. verm. Ascheberg tussen 25.9.1728 en 1.8.1730, dr. van Ditrich Wickensack en Margaretha Storpß.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Maria Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 26.12.1713 (doopgetuigen Henrick Heuckmann en Maria Delsmann), begr. Ascheberg 13.2.1758, tr.(rooms katholiek) Ottmarsbocholt ca. 1741 Lohove.

                 2.       Joannes Bernardus Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 7.11.1716 (doopgetuigen Bernard Börgers en Margaretha Wickensack), volgt XIb.

                 3.       Anna Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 24.11.1719 (doopgetuigen Anna Delsmann moderna Wickensack en Henrick Lammers), begr. Ascheberg 17.10.1726.

                 4.       Gerardus Antonius Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 3.9.1722 (doopgetuigen Gerard Thyerinck en Maria Wickensack idicta Rolemann), overl. verm. Ascheberg voor 20.7.1732.

                 5.       Joannes Henricus Delsmann (genannt Brünemann), ged.(rooms katholiek) Ascheberg 20.1.1724 (doopgetuigen Walterus Schemmann en Maria Dreckmann), volgt XIc.

 

                 Bernardus Delsmann, tr.kerk(rooms katholiek)(3) Ascheberg 1.8.1730 (getuigen Arnold Börger en Joan Dircks) Maria Dircks, ged. Ascheberg 1.1685, overl. verm. Ascheberg na 16.11.1737, dr. van Johan Dircks en Catharina Güldenhovet.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Anna Angela Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 16.11.1737 (doopgetuigen Bernard Delsmann en Anna Angela Freisfeld Hemsmann).

 

XIa.          Bernardus Delsmann (zn. van X), ged.(rooms katholiek) Ascheberg 7.9.1711 (doopgetuigen Bernd Delsmann en Clara Veltmann), kleermaker te Ascheberg, begr. Ascheberg 12.12.1786 ('senex febri'), tr.kerk(rooms katholiek)(1) Ascheberg 12.11.1731 (getuigen Bernd Delsmann en Bernd Heckenkamp) Anna Heckenkamp, ged. Ascheberg 24.3.1701, overl. verm. Ascheberg voor 25.10.1739, dr. van Joannes Heckenkamp en Elisabeth .

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Joannes Henricus Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 19.11.1732 (doopgetuigen Henricus Lammers en Catharina Pötters), begr. Ascheberg 22.11.1732.

                 2.       Gerardus Joannes Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 19.11.1732 (doopgetuigen Gerardus Joannes Krechting en Maria Hölscher), begr. Ascheberg 22.11.1732.

 

                 Bernardus Delsmann, tr.kerk(rooms katholiek)(2) Ascheberg 25.10.1739 (getuigen Joannes Henricus Hölscher en Bernard Delsmann) Maria Hölscher, geb. verm. Ascheberg ca. 1712, rooms katholiek, begr. Ascheberg 29.5.1793 ('febri 80 annorum'), dr. van Berndt Hölscher, keuterboer te Davensberg, en Elisabeth Entrup.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Joannes Bernardus Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 7.11.1740 (doopgetuigen Bernardus Delsmann en Magdalena Hölscher), volgt XIIa.

                 2.       Catharina Elisabeth Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 26.12.1743 (doopgetuigen Joannes Henricus Hölscher en Catharina Elisabeth Delsmann), overl. verm. Ascheberg na 28.7.1791, tr.kerk(rooms katholiek)(1) Ascheberg 10.11.1767 Joannes Bernardus Schneider, tr.kerk(rooms katholiek)(2) Ascheberg 24.2.1772 Joannes Bernardus Rolemann.

                 3.       Anna Maria Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 15.11.1746 (doopgetuigen Anna Maria Breuckmann‑Hölscher en Henricus Lammers), overl./begr. Ascheberg 27/29.1.1810, tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 31.1.1769 Franciscus Ferdinandus Greive.

                 4.       Anna Elisabeth Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 16.3.1750 (doopgetuigen Ferdinand Palz en Anna Delsmann‑Wickensack), begr. Ascheberg 11.6.1799 ('40 Annorum').

                 5.       Gerardus Henricus Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 13.12.1753 (doopgetuigen Gerardus Henricus Schulte Frenking en Catharina Elisabeth Koch conj. Heuckhues), volgt XIIb.

 

XIIa.         Joannes Bernardus Delsmann (zn. van XIa), ged.(rooms katholiek) Ascheberg 7.11.1740 (doopgetuigen Bernardus Delsmann en Magdalena Hölscher), kleermaker te Ascheberg en Nordkirchen, begr. Nordkirchen 10.10.1794, tr.kerk(rooms katholiek)(1) Ascheberg 19.4.1768 (getuigen Gerardus Henricus Delsmann en Joannes Theodor Cappenberg) Anna Maria Casbers, ged.(rooms katholiek) verm. Ascheberg, begr. Ascheberg 21.2.1778 ('febri'), dr. van Joannes Casbers genannt Falcke en Clara Steven.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Joannes Bernardus Antonius Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 2.9.1774 (doopgetuigen Bernard Delsmann en Juliana Casbers idicta Schreve), begr. Ascheberg 10.9.1774 ('filius sartoris ex pago infans').

                 2.       Joannes Henricus Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 17.6.1776 (doopgetuigen Joan Henrich Kasbers en Maria Hölscher), volgt XIIIa.

 

                 Joannes Bernardus Delsmann, tr.kerk(rooms katholiek)(2) Nordkirchen 14.7.1778 (getuigen Gerardus Henricus Delsmann en Joannes Henricus Geermann) Anna Maria Uhlenbrock, ged.(rooms katholiek) Nordkirchen 28.11.1752 (doopgetuigen Joannes Bernardus Geermann en Anna Maria Schürmann), begr. Nordkirchen 17.6.1782 ('hydrope extincta'), dr. van Henricus Uhlenbrock en Gertrudis Schürmann.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Anna Elisabetha Delsmann, ged.(rooms katholiek) Nordkirchen 26.6.1779 (doopgetuigen Joannes Bernardus Geermann en Anna Elisabetha Delsmann), overl./begr. Nordkirchen na 13.1/16.1.1852, tr. verm. Nordkirchen Franciscus Josephus Göcke, geb. Nordkirchen 6.3.1785, overl. Nordkirchen 21.1.1839.

                 2.       Gerardus Wilhelmus Delsmann, geb. Nordkirchen 13.11.1781, ged.(rooms katholiek) Nordkirchen 17.11.1781 (doopgetuigen Gerardus Henricus Delsmann en Anna Maria Lipperheide), volgt XIIIb.

 

                 Joannes Bernardus Delsmann, tr.kerk(rooms katholiek)(3) Nordkirchen 6.8.1782 (getuigen Gerardus Henricus Delsmann en Antonius Kampers) Maria Elisabeth Kampers, ged.(rooms katholiek) Nordkirchen 23.12.1751 (doopgetuuigen Ferdinandus Möller en Anna Elisabeth Schlotmann), begr. Nordkirchen 22.4.1794 ('febri'), dr. van Ferdinandus Kampers en Gertrudis Lohmann.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Joannes Albertus Delsmann, geb. Nordkirchen 20.10.1783, ged.(rooms katholiek) Nordkirchen 20.10.1783 (doopgetuigen Joannes Albertus Schreve en Anna Margaretha Greve condicta Kampers), volgt XIIIc.

                 2.       Bernardus Antonius Delsmann (genannt Peters), geb. Nordkirchen 9.3.1787, ged.(rooms katholiek) Nordkirchen 10.3.1787 (doopgetuigen Bernard Anton Kampers en Maria Anna Pals), volgt XIIId.

                 3.       Joannes Theodorus Delsmann (genannt Peters), geb. Nordkirchen 4.2.1792, ged.(rooms katholiek) Nordkirchen 5.2.1792 (doopgetuigen Joannes Theodorus Kappenberg en Catharina Elisabeth Kampers), volgt XIIIe.

 

XIIIa.        Joannes Henricus Delsmann (zn. van XIIa), ged.(rooms katholiek) Ascheberg 17.6.1776 (doopgetuigen Joan Henrich Kasbers en Maria Hölscher), kleermaker te Amsterdam , poorter van Amsterdam (inschrijving 15 januari 1806), overl. Amsterdam 16.2.1835 ('oud 57 jaar, weduwnaar van Anna Maria Stork, geboren te Assenberg bij Munster, beroep kleermaker'), tr.(gereformeerd) Amsterdam 29.6.1804 (getuige Frans Keuler) Anna Maria Stork, ged.(gereformeerd) Amsterdam 7.4.1782, mangelhoudster, overl. Amsterdam 24.10.1835, dr. van Harmanus Stork, huistimmerman, en Johanna Derjeu.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Matthias Delsman, ged.(rooms katholiek) Amsterdam ('t Boompje) 19.3.1806 (doopgetuigen Matthias en Maria Catharina Castagne).

                 2.       Henricus Delsman, geb. Amsterdam 8.8.1808, ged.(rooms katholiek) Amsterdam (De Pool) 8.8.1808 (doopgetuigen Henrick Delsman en Anna Maria van Ardichem (sic)), volgt XIVa.

                 3.       Christina Delsman, ged.(rooms katholiek) Amsterdam (De Pool) 23.10.1810 (doopgetuigen Bernard Victor en Christina Rabé), overl. Amsterdam 18.4.1813.

                 4.       Ludovicus Delsman, geb. Amsterdam 3.5.1815, volgt XIVb.

                 5.       Johannes Hendricus Delsman, geb. Amsterdam 19.5.1819, volgt XIVc.

 

XIVa.       Henricus Delsman (zn. van XIIIa), geb. Amsterdam 8.8.1808, ged.(rooms katholiek) Amsterdam (De Pool) 8.8.1808 (doopgetuigen Henrick Delsman en Anna Maria van Ardichem (sic)), kleermaker , fuselier bij het Tweede Bataljon der Dertiende Afdeling Infanterie te Maastricht (1830), overl. Amsterdam 1.6.1895, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 10.2.1836 Wilhelmina van den Broek, ged.(evangelisch luthers) Amsterdam 15.10.1810, overl. Amsterdam 12.6.1875, dr. van Willem van den Broek, opperman, en Neeltje Dirksen, spinster.

                           Adressen blijkens het bevolkingsregister: 1851 Bloemstraat 126, bovenkamer; 1874 Bloemstraat 12.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Hendricus Christoffel Delsman, geb. Amsterdam 1.4.1831, volgt XVa.

                 2.       Christina Louisa Delsman, geb. Amsterdam 29.11.1836, evangelisch luthers, overl. Amsterdam 27.9.1913, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 3.2.1864 August Friedrich Wilhelm Schmidt, kleermaker.

                 3.       Maria Cornelia Delsman, geb. Amsterdam 25.8.1839, evangelisch luthers, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 6.11.1867 Fredericus Wilhelmus Maerten.

                 4.       Wilhelmina Delsman, geb. Amsterdam 5.4.1842, evangelisch luthers, overl. Amsterdam 7.12.1921, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 31.7.1867 Johan Bart van der Zandt.

                 5.       Johanna Hendrika Delsman, geb. Amsterdam 24.8.1844, evangelisch luthers, overl. Amsterdam 6.2.1922, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 17.11.1869 Antonie Daam.

                 6.       Johannes Delsman, geb. Amsterdam 21.5.1847, volgt XVb.

                 7.       Wilhelmus Delsman, geb. Amsterdam 28.5.1850, evangelisch luthers.

                                  Vertrok volgens het Bevolkingsregister van Amsterdam op 8 april 1880 naar Rotterdam, is daar echter nooit ingeschreven.

                 8.       Paulus Victor Delsman, geb. Amsterdam 13.6.1853 (getuigen Johannes Henricus Delsman, schoenmaker, 34 jaar, en Cornelis Ivens, kastenmaker, 29 jaar), volgt XVc.

 

XVa.        Hendricus Christoffel Delsman (zn. van XIVa), geb. Amsterdam 1.4.1831, evangelisch luthers, kleermaker te Amsterdam, overl. Amsterdam 11.9.1889, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 11.11.1858 (getuige o.a. Johannes Hendricus Delsman, schoenmaker, 39) Hendrika Christina Wälstz, geb. Amsterdam 15.9.1833, hersteld luthers, dienstbode, dr. van Johan Frederik Wälstz, tapper, timmerman, en Antje Schaakerman.

                           Zijn signalement luidde: lengte: 1 el 5 pm 8 dm 0 st; aangezigt: ovaal; voorhoofd: lang; oogen: blaauw; neus: ordinair; mond: idem; kin: rond; haar: blond; wenkbraauwen: idem. Vanwege zijn geringe lengte hoefde hij niet onder de wapenen.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Hendricus Christoffel Delsman, geb. Amsterdam 29.10.1859, volgt XVIa.

                 2.       Wilhelmina Christina Delsman, geb. Amsterdam 5.2.1861, evangelisch luthers, overl. Amsterdam ca. 1938, tr.(burgelijke stand)(1) Amsterdam 9.5.1883 Klaas Suiker, tr.(2) Hakman, tr.(3) Dirk Korver.

                 3.       Catharina Hendrica Delsman, geb. Amsterdam 10.11.1862, evangelisch luthers, overl. Amsterdam 25.4.1943, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 12.2.1891 Egbert Frederik Löwensteijn, geb. Amsterdam 15.10.1863, overl. Amsterdam 31.5.1919.

                 4.       August Frederik Wilhelm Delsman, geb. Amsterdam 16.6.1864, volgt XVIb.

 

XVIa.       Hendricus Christoffel Delsman (zn. van XVa), geb. Amsterdam 29.10.1859, evangelisch luthers, boekhandelaar , boekuitgever, bibliothecaris bij de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, firmant van de firma Delsman en Nolthenius, regent van het Evangelisch‑Luthers diaconie‑weeshuis te Amsterdam (1911), overl. Arnhem 23.4.1930, tr.(burgelijke stand)(1) Amsterdam 6.8.1885 Margaretha Jannetje Fok, geb. Amsterdam 15.10.1857, overl. Amsterdam 16.5.1902, dr. van Jan Fok, kuiper, en Dieuwertje Fok.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Hendricus Christoffel Delsman , prof. dr., geb. Amsterdam 23.5.1886, volgt XVIIa.

                 2.       Jan Delsman, geb. Amsterdam 5.3.1889, volgt XVIIb.

                 3.       Cornelis Delsman, geb. Amsterdam 23.8.1890, volgt XVIIc.

                 4.       Margaretha Jannetje Delsman, geb. Amsterdam 7.10.1893, evangelisch luthers, boekhoudster van het accountantsbureau J. Delsman te Arnhem, hulp in de huishouding, overl. Arnhem 1.1.1971, tr.(burgelijke stand) Arnhem 26.11.1957 Johannes Albertus van Veluwen, geb. Arnhem 24.12.1888, overl. Arnhem 13.8.1962.

 

                 Hendricus Christoffel Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Amsterdam 13.11.1902 Phillipina Hendrika Cornelisse, geb. Amsterdam 23.7.1864, overl. na 1932, dr. van Jacobus Jelle Hendrik Cornelisse, leraar MO aardrijkskunde, en Elisabeth Frund.

 

XVIIa.      Hendricus Christoffel Delsman , prof. dr. (zn. van XVIa), geb. Amsterdam 23.5.1886, evangelisch luthers, bioloog , assistent van het Rijksinstituut voor het Onderzoek der Zee te Den Helder (1908‑1914), assistent en privé‑docent zoölogie aan de Rijksuniversiteit Leiden (1915‑1919), hoofd van het Laboratorium voor het Onderzoek der Zee te Batavia, buitengewoon hoogleraar aan de Geneeskundige Hoogeschool te Batavia in de dierkunde en algemene parasitologie, lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, overl. Hilversum 6.10.1969, tr.(burgelijke stand) Batavia (Java) 9.4.1921 Maria Alberta de Kat, geb. Lahat (Sumatra) 3.7.1897, overl. Bergen 5.11.1995, dr. van Maarten de Kat, bestuursambtenaar, en Femmetje Helena Schwartz.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Albert Delsman , ir., geb. Batavia (Java) 3.4.1922, volgt XVIIIa.

                 2.       Frans Delsman, geb. Batavia (Java) 19.2.1925, volgt XVIIIb.

                 3.       Ellen Delsman, geb. 's‑Gravenhage 30.1.1929, tr.(burgelijke stand) Hilversum 26.10.1957 Frits Dekker, ingenieur.

 

XVIIIa.     Albert Delsman , ir. (zn. van XVIIa), geb. Batavia (Java) 3.4.1922, ingenieur, tr.(burgelijke stand) Utrecht 15.6.1956 Liselotte van Lankeren, geb. Utrecht 28.6.1937, dr. van Johan van Lankeren, architect, en Frieda Johanna Doets.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Annetta Delsman, geb. 's‑Gravenhage 3.8.1958.

                 2.       Liselotte Delsman, geb. 's‑Gravenhage 29.5.1961.

 

XVIIIb.     Frans Delsman (zn. van XVIIa), geb. Batavia (Java) 19.2.1925, marineofficier (gepensioneerd Luitenant ter Zee I), drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met 2 gespen, drager van het Eretken voor langdurige dienst als officier, drager van de Herinneringsmedaille van het huwelijk van HKH prinses Beatrix en ZKH prins Claus, tr.(burgelijke stand) Medan (Sumatra) 26.7.1949 Anita Agathe Perk, geb. Hilversum 30.8.1927, dr. van Karel Jan Perk, tuinarchitect, en Anne Marie Verbeek.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Monique Delsman, geb. Hilversum 1.8.1951, directiesecretaresse, tr.(burgelijke stand) Huizen 19.8.1978 Chris Bolee.

                 2.       Robert Jeroen Delsman, geb. Hilversum 8.5.1953, volgt XIXa.

                 3.       Machteld Delsman, geb. Hilversum 18.10.1956, directiesecretaresse, tr.(burgelijke stand) Doorn 30.8.1985 Frank Bijleveld.

                 4.       Liesbeth Delsman, geb. Hilversum 27.1.1958, directiesecretaresse.

 

XIXa.       Robert Jeroen Delsman (zn. van XVIIIb), geb. Hilversum 8.5.1953, commercieel medewerker, tr.(burgelijke stand) Huizen 15.5.1982 Cecilia Felicitas Maria Jansen, geb. Bussum 3.12.1957, dr. van C.H.A. Jansen en E.A. Niemann.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Claire Eliette Delsman, geb. Naarden 29.5.1987.

                 2.       Valérie Eline Delsman, geb. Bussum 21.6.1990.

 

XVIIb.      Jan Delsman (zn. van XVIa), geb. Amsterdam 5.3.1889, evangelisch luthers, accountant , adjunct‑accountant der directe belastingen te Arnhem, zelfstandig accountant en belastingadviseur (firmant van het Centraal Bureau voor Accountancy en Belastingzaken te Arnhem), leraar M.O. wiskunde en boekhouden, candidaat‑actuaris, reserve Tweede Luitenant van het 7e Regiment Infanterie, overl. Arnhem 20.5.1971, tr.(burgelijke stand) Nijmegen 27.8.1918 Dina Catharina Wiggelaar, geb. Amsterdam 7.8.1893, telefoniste, overl. Oosterbeek 9.12.1976, dr. van Hendricus Gerardus Wiggelaar en Aaltje Dirksen.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Jan Hendrik Delsman, geb. Winterswijk 9.6.1919, volgt XVIIIc.

                 2.       Aletta Dina Delsman, geb. Arnhem 6.2.1928, overl. Arnhem 10.2.1928.

 

XVIIIc.     Jan Hendrik Delsman (zn. van XVIIb), geb. Winterswijk 9.6.1919, branchmanager Gestetner, overl. Groningen 24.8.1976, tr.(burgelijke stand) Djakarta (Java) 30.3.1948 Maria Clasina Neijenhuis, geb. Lawang (Java) 8.6.1918, onderwijzeres, dr. van Arnoldus Neijenhuis, inspecteur, en Willemina Johanna Clasina van der Knoop.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Jan Arnold Delsman, geb. Djakarta (Java) 16.9.1949, administratief medewerker.

                 2.       Michiel Nico Delsman , drs., geb. Soerabaja (Java) 18.9.1951, volgt XIXb.

                 3.       Dodijn Melinda Delsman , drs., geb. Zeist 27.2.1958, econometriste, tr.(burgelijke stand) Delden 11.5.1985 Gerard Jan Jaap Berend de Groot.

 

XIXb.       Michiel Nico Delsman , drs. (zn. van XVIIIc), geb. Soerabaja (Java) 18.9.1951, econoom , medewerker Centrale Directie der PTT, tr.(burgelijke stand) Workum 28.4.1978 Jacoba Alida Niemantsverdriet , drs., geb. Workum 18.4.1953, arts, dr. van mr. Pieter Niemantsverdriet, notaris, en Trijntje Alida Dobbinga.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Nynke Martine Delsman, geb. Waddinxveen 25.12.1986.

                 2.       Steven Jan Delsman, geb. Gouda 3.8.1989.

 

XVIIc.      Cornelis Delsman (zn. van XVIa), geb. Amsterdam 23.8.1890, evangelisch luthers, kantoorbediende, overl. Arnhem 4.4.1962, tr.(burgelijke stand) Nijmegen 5.3.1929 Johanna Gerritsen, geb. Arnhem 21.1.1901, overl. Arnhem 31.8.1977, dr. van Hermanus Christiaan Gerritsen, gardenier, en Pietronella Johanna Velders.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Pietronella Philippina Delsman, geb. Rotterdam 20.1.1930, tr.(burgelijke stand) 17.11.1955 Rocus Vonk.

                 2.       Cornelis Delsman , mr., geb. Rotterdam 3.1.1933, volgt XVIIId.

 

XVIIId.     Cornelis Delsman , mr. (zn. van XVIIc), geb. Rotterdam 3.1.1933, jurist, rijksambtenaar (hoofd afdeling Juridische Adviezen Rijksgebouwendienst), tr.(burgelijke stand)(1) Leiden 23.11.1962 May Antvelink.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Madeline Delsman, geb. Leiden 1.8.1964, fysio‑therapeute.

                 2.       Johanna Delsman, geb. Leiden 20.1.1966, kantoorbediende.

                 3.       Elisabeth Delsman, geb. Arnhem 5.9.1969.

                 4.       Margaretha Cornelia Delsman, geb. Kwintsheul 1.5.1972, scholiere.

 

                 Cornelis Delsman, tr.(2) Wateringen 1.6.1993 Joan Lee.

 

XVIb.       August Frederik Wilhelm Delsman (zn. van XVa), geb. Amsterdam 16.6.1864, evangelisch luthers, timmerman‑aannemer, overl. Amsterdam 12.6.1938, tr.(burgelijke stand)(1) Amsterdam 1.9.1886 Antje Burry, geb. Menaldum 23.1.1861, overl. Amsterdam 29.3.1904, dr. van Sjoerd Hotzes Burry en Maaike Ynses de Boer.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       August Frederik Wilhelm Delsman, geb. Amsterdam 9.8.1886, volgt XVIId.

                 2.       Catharina Hendrika Delsman, geb. Amsterdam 9.2.1888, evangelisch luthers, overl. Haarlem 3.10.1970, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 20.6.1934 Frederik Johan Rusch, geb. Amsterdam 24.10.1887, overl. Haarlem 15.5.1969.

                 3.       Hendricus Christoffel Delsman, geb. Amsterdam 1.1.1890, evangelisch luthers, overl. Amsterdam 27.10.1890.

                 4.       Hendricus Christoffel Delsman, geb. Amsterdam 2.8.1894, evangelisch luthers, overl. Amsterdam 9.12.1902.

                 5.       Anna Maria Delsman, geb. Amsterdam 27.7.1900, evangelisch luthers, overl. Heerenveen 23.7.1985, tr.(burgelijke stand) Wonseradeel 20.3.1920 Jan Hoitinga, geb. Wonseradeel 18.1.1897, overl. Heerenveen 1.7.1977.

 

                 August Frederik Wilhelm Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Amsterdam 29.11.1905 Hieke Lemstra, geb. Witmarsum 12.4.1878, overl. Amsterdam 13.9.1949, dr. van Dirk Catrinus Lemstra, timmerman, en Freerkje Burry.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Dirk Frederik Delsman, geb. Amsterdam 18.8.1907, evangelisch luthers, overl. Amsterdam 21.8.1907.

                 2.       Dirk Frederik Delsman, geb. Amsterdam 5.11.1908, volgt XVIIe.

                 3.       Frederik Delsman, geb. Amsterdam 16.4.1910, evangelisch luthers, overl. Amsterdam 5.7.1910.

                 4.       Frederik Wilhelm Delsman, geb. Amsterdam 30.8.1912, volgt XVIIf.

                 5.       Geertje Delsman, geb. Amsterdam 29.10.1916, evangelisch luthers, tr.(1) onbekende man, tr.(2) Harry van Veluwen.

                 6.       August Delsman, geb. Amsterdam 16.3.1919, volgt XVIIg.

                 7.       Wilhelmina Delsman, geb. Amsterdam 29.1.1921, evangelisch luthers, tr. Amsterdam 5.8.1961 Johannes Tankink.

 

XVIId.      August Frederik Wilhelm Delsman (zn. van XVIb), geb. Amsterdam 9.8.1886, evangelisch luthers, tabaksplanter , Tweede Luitenant van het 17e Regiment Jagers (1907‑1913) en het 18e Regiment Jagers (1913‑1914), hoofdadministrateur van de Deli‑tabaksmaatschappij, tabaksplanter te Sumatra, overl. Heemstede 4.7.1944, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 16.11.1937 Leonie Frederika Francisca Berkhuysen, geb. Ngandjoek (Java) 4.1.1919, dr. van Arnold Pieter Hendrik Berkhuijsen, onderwijzer, en Petronella Deina Eggink.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Leonie Frederika Wilhelmina Delsman, geb. Loeboek Pakam (Sumatra) 21.8.1938, verpleegkundig docente.

                 2.       August Frederik Wilhelm Delsman, geb. Amsterdam 8.9.1939, volgt XVIIIe.

                 3.       Arnold Hendrik Delsman, geb. Heemstede 1.2.1941, volgt XVIIIf.

 

XVIIIe.     August Frederik Wilhelm Delsman (zn. van XVIId), geb. Amsterdam 8.9.1939, tr.(burgelijke stand) Rotterdam 3.11.1965 Elise M. ten Hope.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Peter‑Paul Delsman, geb. Rotterdam 31.1.1967.

                 2.       Willem Constantijn Delsman, geb. Rotterdam 6.8.1969.

 

XVIIIf.      Arnold Hendrik Delsman (zn. van XVIId), geb. Heemstede 1.2.1941, scheepswerktuigbouwkundige, tr.(burgelijke stand) Heemstede 1965 Maria Anna Leonarda Peeperkorn, geb. Heemstede 29.4.1941, doktersassistente, dr. van Jacobus Hubertus Maria Peeperkorn, industrieel, en Maria Johanna Cornelia Preijde.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Pieter‑Bas Delsman, geb. Heemskerk 24.4.1967, makelaar.

                 2.       Annalies Delsman, geb. Castricum 29.12.1968, marketing assistente.

 

XVIIe.      Dirk Frederik Delsman (zn. van XVIb), geb. Amsterdam 5.11.1908, evangelisch luthers, timmerman‑uitvoerder, overl. Amsterdam 6.4.1979, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 20.4.1933 Johanna Hendrika Dank, geb. Amsterdam 15.12.1908, dr. van onbekende man en Maria Alida Gerritse.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       August Frederik Wilhelm (roepnaam Ramon) Delsman, geb. Amsterdam 30.5.1936, volgt XVIIIg.

                 2.       Dirk Frederik Delsman, geb. Amsterdam 23.4.1938, volgt XVIIIh.

                 3.       Maria Alida Johanna Delsman, geb. Amsterdam 10.1.1940, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 9.9.1966 Hendrik Jacobus Brouwer.

                 4.       Elisabeth Marianne Delsman, geb. Amsterdam 14.9.1944, tr.(burgelijke stand) Aalten 22.9.1978 Theo Nijman.

 

XVIIIg.     August Frederik Wilhelm (roepnaam Ramon) Delsman (zn. van XVIIe), geb. Amsterdam 30.5.1936, organist, tr.(burgelijke stand)(1) Amsterdam 6.12.1958 B. van Rooijen.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Ivo Delsman, tr.(1) onbekende vrouw, tr.(2) Lieneke Straatman.

 

                 August Frederik Wilhelm Delsman, tr.(2) Hilversum 31.5.1968 Margaretha Maria Mijnhout.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Rembrandt Delsman.

                 2.       Pascal Delsman.

 

XVIIIh.     Dirk Frederik Delsman (zn. van XVIIe), geb. Amsterdam 23.4.1938, commercieel medewerker, tr.(burgelijke stand) Naarden 16.5.1962 Martha Maria Magdalena Kresmer, geb. Tjimahi (Java) 11.12.1938, dr. van Andreas Bernhard Kresmer, adjudant, en Maria Gesina Pot.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Irma Johanna Maria Delsman, geb. Naarden 19.3.1963, studente PABO.

                 2.       Karin Caroline Delsman, geb. Naarden 14.6.1965, studente HLO.

                 3.       Dick Delsman, geb. Noordeloos 26.4.1967, student HTS.

 

XVIIf.       Frederik Wilhelm Delsman (zn. van XVIb), geb. Amsterdam 30.8.1912, evangelisch luthers, kantoorbediende , expeditie‑chef, sigaren‑winkelier, chauffeur, overl. Leiden 23.11.1986, tr.(burgelijke stand)(1) Amsterdam 29.1.1936 Maria Diederika Barendse, geb. Amsterdam 7.7.1917, pedicure, overl. Amsterdam 30.6.1983, dr. van Jan Cornelis Barendse en Dirkje Pol.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Roberta Delsman, geb. Amsterdam 2.6.1942, ambtenaar, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 22.10.1963 Hendrikus Karel Adriaan van Drongelen, geb. Amsterdam 3.8.1940, monteur, zn. van Leendert Adriaan van Drongelen, voorman suikerfabriek, en Hendrika van Roosendaal.

 

                 Frederik Wilhelm Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Amsterdam 27.4.1949 Cornelia Schilstra, geb. Hemelumer Oldeferd 16.8.1908, naaister.

 

XVIIg.      August Delsman (zn. van XVIb), geb. Amsterdam 16.3.1919, evangelisch luthers, statistisch medewerker , formulierentekenaar, tr.(burgelijke stand)(1) Amsterdam 6.8.1942 Itske Katstra, geb. Witmarsum 23.6.1920, dr. van Siebren Katstra, schilder, en Marie Louwsma.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Rudolf August Delsman, geb. Witmarsum 2.9.1944, volgt XVIIIi.

 

                 August Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Amsterdam 9.2.1950 Antje Lucina Hendrika Yntema, geb. Witmarsum 8.8.1927, dr. van Johannes Yntema, timmerman‑aannemer, en Lieuwkje van der Sloot.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Richard Raymond Delsman , drs., geb. Amsterdam 12.7.1958, volgt XVIIIj.

 

XVIIIi.      Rudolf August Delsman (zn. van XVIIg), geb. Witmarsum 2.9.1944, rijksambtenaar, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 17.4.1968 Wouterina Elsa Graafhuis, geb. Middelburg 12.8.1947, filiaalhoudster, dr. van Wubbo Graafhuis, gemeenteambtenaar, en Gertraud Elsa Blach.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Deborah Delsman, geb. Amsterdam 3.8.1969.

                 2.       Erwin Delsman, geb. Purmerend 18.5.1972.

 

XVIIIj.       Richard Raymond Delsman , drs. (zn. van XVIIg), geb. Amsterdam 12.7.1958, econometrist , wetenschappelijk medewerker Landbouw Universiteit Wageningen (1984‑1987), medewerker Centrale Directie der PTT (1987‑1988), medewerker BSO, overl. Wageningen 26.8.1992, tr. Wageningen 20.12.1986 Erica Hiddes.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Celestine Vera Thérèse Delsman, geb. Wageningen 18.7.1987.

 

XVb.        Johannes Delsman (zn. van XIVa), geb. Amsterdam 21.5.1847, evangelisch luthers, smid, overl. Amsterdam 26.9.1916, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 27.1.1869 Catharina Alberdina Grootveld, geb. Haarlem 19.2.1847, overl. Amsterdam 28.4.1925, dr. van Jan Hendrik Grootveld en Antje Martin.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Levenloos kind Delsman, geb. Amsterdam 1.2.1869, evangelisch luthers.

                 2.       Johannes Hendricus Delsman, geb. Amsterdam 15.1.1870, volgt XVIc.

                 3.       Levenloos kind Delsman, geb. Amsterdam 25.10.1873, evangelisch luthers.

                 4.       Catharina Alberdina Delsman, geb. Amsterdam 1874, evangelisch luthers.

 

XVIc.       Johannes Hendricus Delsman (zn. van XVb), geb. Amsterdam 15.1.1870, evangelisch luthers, bankwerker, overl. Amsterdam 23.2.1949, tr.(burgelijke stand)(1) Amsterdam 3.3.1892 Catharina Hendrika Francina Visser, geb. Leeuwarden 28.5.1870, overl. Bloemendaal 29.5.1939, dr. van Jacobus Cornelis Visser en Tieke de Haan.

                 Uit dit huwelijk:

                 1.       Johannes Delsman, geb. Amsterdam 21.12.1892, overl. Amsterdam 28.2.1893.

                 2.       Catharina Alberdina Delsman, geb. Amsterdam 29.9.1894, overl. Amsterdam 8.5.1956, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 29.8.1917 Hendrik Adolph Solleveld, geb. Amsterdam 7.10.1894.

                 3.       Johannes Delsman, geb. Amsterdam 24.4.1897, overl. Amsterdam 7.1.1898.

                 4.       Leentje Delsman, geb. Amsterdam 23.10.1899, overl. Amsterdam 14.1.1974, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 26.9.1929 Gijsbertus Cassteele, geb. Amsterdam 4.9.1906.

                 5.       Johanna Hendrica Delsman, geb. Amsterdam 18.7.1901, overl. Amsterdam 30.8.1901.

                 6.       Johanna Hendrica Delsman, geb. Amsterdam 4.10.1903, tr. Amsterdam 29.7.1929 Cornelis van Wijk.

                 7.       Johannes Delsman, geb. Amsterdam 5.1.1907, volgt XVIIh.

 

                 Johannes Hendricus Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Amsterdam 19.6.1940 Flora Antonetta Maria Vink, geb. Amsterdam 3.12.1876, overl. Amsterdam 25.1.1959, dr. van Frederik Hendrik Vink, korendrager, en Flora Christina van der Burch.

 

XVIIh.      Johannes Delsman (zn. van XVIc), geb. Amsterdam 5.1.1907, huisschilder, verkoper , ambtenaar, overl. Nijmegen 8.4.1966, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 12.8.1936 Margaretha Hendrina Krämer, geb. Nijmegen 10.6.1912, dr. van Krämer, muziekonderwijzer, en Beneke.

                 Uit dit huwelijk:

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?