UA-71536732-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Münsterland

Het Münsterland is een regio, gelegen in het westen van Duitsland, die zich uitstrekt van de rivier de Lippe in het zuiden tot aan het Emsland en het Teutoburger Woud in het noorden, van de grenzen van het huidige Regierungsbezirk Düsseldorf en Nederland in het westen tot aan de grens van het Regierungsbezirk Detmold in het oosten. Het Münsterland omvat de 'Kreise' (provincies) BorkenCoesfeldSteinfurt en Warendorf en de Kreisfreie stad Münster. In het verleden besloeg het Münsterland een groter gebied; ook delen van de huidige regio's Recklinghausen, Unna, Hamm, Soest, Werne en Gütersloh werden ertoe gerekend.

De eerste bewijzen van menselijke aanwezigheid in de regio dateren van circa 8000 v. Chr. Het betreft nomadische jagers, dus van een vaste bewoning was in die periode nog geen sprake. Vanaf 2000 v. Chr. is er sprake van daadwerkelijke (permanente) bewoning.

Rond het begin van de jaartelling woonden de Germaanse stammen van de BructerenChamaven en Cherusken in de regio en waren er Romeinse nederzettingen aan de Lippe in het zuiden van het Münsterland. Beroemd is de Varusslacht in het jaar 9 na Christus waar de Romeinse legioenen onder leiding van Publius Quinctilius Varus  werden verslagen door de Germaanse stammen onder leiding van de Cheruskische legeraanvoerder Arminius. De nederlaag van de Romeinen betekende het einde van de Romeinse pogingen dit gebied onder hun heerschappij te brengen.

De genoemde Germaanse stammen gingen in de loop der tijd op in het volk der Saksen. Toen aan het einde van de achtste eeuw de Saksenoorlogen tussen de Franken onder leiding van Karel de Grote en de Saksen onder leiding van Widukind tot een overwinning van de Franken leidden kwam de uit een Fries adelsgeslacht stammende missionaris Liudger (Utrecht 742 - Billerbeck, 809) naar de regio en stichtte een klooster in het dorp Mimigerneford. Het dorp groeide uit tot de stad Münster. De naam Münster is afgeleid van het Latijnse woord voor klooster, Monasterium. Münster werd in 805 een bisdom met Liudger als eerste bisschop.

Na het uiteenvallen van het hertogdom Saksen vanaf het midden van de 12e eeuw ontwikkelde het Münsterland zich tot een invloedrijke regio. Het bisdom had hierin een centrale rol; het was tot 1803 het grootste geestelijke vorstendom van Duitsland en de bisschop had niet alleen geestelijke, maar ook wereldlijke macht. Dat leidde er toe dat het bisdom ook werd betrokken in de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) waardoor de regio zwaar te lijden had onder heen en weer trekkende fronten. De steden werden regelmatig geplunderd en gebrandschat. De Vrede van Münster, die niet alleen een einde aan de dertigjarige oorlog maakte maar ook aan de tachtigjarige oorlog tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en Spanje, werd grotendeels in het van oorlogsschade verschoond gebleven Münster besloten en ondertekend.

Na de beëindiging van het wereldlijk bestuur van de bisschop door de Fransen in 1803 en de hierop volgende Franse bezetting kwam het Münsterland aan het koninkrijk PruisenTegenwoordig maakt het Münsterland deel uit van de Duitse bondsstaat Nordrhein-Westfalen.

De stad Münster ligt in het centrum van het Münsterland en is met ca. 300.0000 inwoners het enige grootstedelijke gebied in een streek die verder  gekenmerkt wordt door kleine stadjes en dorpjes, en verspreid liggende boerderijen. De regio heeft nog steeds een sterk agrarisch karakter. Ook werd er op de boerderijen vaak linnen vervaardigd dat door rondreizende handelaren (de zogenaamde 'tödden' of ''tötten') werd verkocht. Een aantal van deze handelaren uit de regio stichtte later bedrijven die wereldwijd bekend werden: Clemens en August Brenninkmeijer (C&A), Anton Caspar Rudolph Dreesmann (Vroom & Dreesmann, Vendex), Johann Theodor Peek en Heinrich Anton Adolph Cloppenburg (Peek & Cloppenburg).

Afbeeldingsgalerie

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?