UA-71536732-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Bockum-Hövell (1832-heden)

In de Bauerschauft Merschhofen van het kerspel Bockum (Bockum-Hövel), tegenwoordig een deel van de gemeente Hamm, ligt het goed Frey, soms ook wel Frye genoemd. 

De naam duidt op de oorspronkelijke status van het goed, dat ooit een 'Freibankgut' van het graafschap Wildeshorst was. De status als vrij goed ging al heel vroeg weer verloren, al rond 1250 was het in bezit van de heren Von Steinfurt en Heessen (Von Rinkerode). De naam bleef echter behouden.

Aan het eind van de 17e en gedurende de hele 18e eeuw voerden de bewoners van het goed de naam 'Wittkamp genannt Frey', ten teken van het feit dat zij ook niet meer afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners waren maar waren ingetrouwd op de boerderij. Everhard Wittkamp genannt Frey huwde in 1698 met Katharina Wering, hun zoon Theodor Wittkamp genannt Frey huwde in 1728 met Katharina Kruthmann, hun zoon Theodor Wittkamp genannt Frey huwde in 1767 met Katharina (achternaam onbekend), hun zoon Gerhard (Heinrich) Wittkamp genannt Frey huwde in 1806 met Getrud Kokamp. 

In 1785 brandde het huis af, waarbij de dienstbode Clara Witte Ludolf Frey, broer van Gerhard uit het vuur redde. Ludolf en een andere broer, Theodor Hermann Frey, dienden beiden onder Napoleon en kwamen in Frankrijk om.

Joannes Bernardus Delsmann was in 1806 geboren op de Delsman-boerderij in Ascheberg als oudste kind van Joannes Bernardus Delsmann (1778-1856) en Catharina Elisabeth Willermann (1780-1809). Een huwelijk met de erfgename van het goed Frey was voor hem absoluut een verbetering van zijn maatschappelijke status, aangezien het goed Frey welvarender was en in hoger aanzien stond dan het goed Delsman. Misschien dat er op de achtergrond nog iets anders speelde: zijn moeder was in 1809 in het kraambed overleden waarna zijn vader was hertrouwd. Uit dit tweede huwelijk waren nog enkele zonen geboren. In de documenten die binnen de Amerikaanse tak van de familie circuleren is sprake van voortrekken van 'Henry' (vermoedelijk Johann Heinrich) ten opzichte van zijn broers als verklaring voor de emigratie van Johann Theodor en Johann Bernard (II) naar de Verenigde Staten. Dat is niet logisch omdat zij alle drie uit het tweede huwelijk stammen. Eerder zou het zo kunnen zijn dat Johann Bernard  (I) door zijn stiefmoeder werd achtergesteld en in een huwelijk met de erfgename van het Frey-goed een goede gelegenheid zag toch zelfstandig een status te verwerven.

In lijn met de traditie noemde Johann Bernard zich vanaf het moment van einheiraten 'Delsmann genannt Frey' en deden zijn nakomelingen hetzelfde. Een gevelsteen uit 1878 in de muur van de boerderij Frey herinnert hier nog aan.

Een aantal famileden dat de boerderij verliet om elders een bestaan op te bouwen liet het deel 'Delsmann genannt' vallen en noemde zich uitsluitend nog 'Frey'. Zo de in 1842 geboren Franz Adolf Delsmann die zich na zijn verhuizing naar Münster Franz Adolf Frey noemde en de in 1873 en 1879 geboren broers Bernard Joseph en Anton Theodor die naar de Verenigde Staten emigreerden en daar de achternaam Frey voerden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1985 liet Adolf Delsmann (Va) in Südkirchen een nieuwe boerderij bouwen. Met het verlaten van de Frey-boerderij liet hij het 'genannt Frey'-deel van de achternaam vallen en noemde hij en zijn kinderen zich vanaf dat moment weer uitsluitend 'Delsmann'.

I. Joannes Bernardus Delsmann, geb. Ascheberg 13 april 1778, boer te Ascheberg, † Ascheberg 20 april 1856, zn. van Joßt Henricus en Anna Maria Horstmann, tr. 1e Catharina Elisabeth Willermann, geb. Ascheberg 25 april 1780, † ald. 22 jan. 1809, dr. van Joannes Bernardus en Bernardina Gertrudis Teermann; tr. 2e Maria Gertrudis Speckmann, geb. Ascheberg omstr. 1787, † ald. 30 nov. 1859.

Uit het eerste huwelijk:

1. Joannes Bernardus, volgt IIa.

2. Levenloze Dochter Delsmann, geb. Ascheberg 22 jan. 1808.

3. Levenloze Dochter Delsmann, geb. Ascheberg 22 jan. 1809.

Uit het tweede huwelijk:

4. Johann Melchior Delsmann, geb. Ascheberg 24 okt. 1811, † ald. 28 aug. 1813.

5. Anna Maria Delsmann, geb. Ascheberg 31 juli 1813, † ald. 24 maart 1814.

6. Johann Melchior Delsmann, geb. Ascheberg 20 april 1815, † ald. 18 juli 1815.

7. Johann Theodor, zie fragment-genealogie Delsman (Amerikaanse tak) sub IIb.

8. Friedrich Heinrich Delsmann, geb. Ascheberg 27 nov. 1816, † ald. 3 sept. 1820.

9. Johann Heinrich, volgt IIc.

10. Franz Heinrich Delsmann, geb. Ascheberg 29 okt. 1821, † ald. 25 nov. 1821.

11. Johann Bernard, zie fragment-genealogie Delsman (Amerikaanse tak) sub IId.

 

IIa. Joannes Bernardus Delsmann, geb. Ascheberg 1 dec. 1806, boer te Bockum, † Bockum-Hövell,No,DEU 4 jan. 1859, tr. 1e Maria Catharina Wittkamp genannt Frey, geb. Bockum-Hövell,No,DEU, ged. Bockum-Hövell,No,DEU, † ald. 10 maart 1841, dr. van Gerhard Heinrich en Gertrud Kokamp; tr. 2e Sophia Dahlhoff, geb. Bockum-Hövell,No,DEU nov. 1816, † ald. 10 okt. 1879.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Gertrud Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 24 juli 1833, tr. N.N. Brückmann.

2. Johann Heinrich, volgt IIIa.

3. Johann Gerhard Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 16 april 1838, † ald. juni 1838.

4. Elisabeth Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 16 april 1838, † ald. omstr. 1894.

5. Levenloze Dochter Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 16 april 1838.

6. Gerhard Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 24 dec. 1840, † ald. 20 febr. 1841.

Uit het tweede huwelijk:

7. Franz Adolf, volgt IIIb.

8. Christina Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 16 april 1843, † ald. omstr. 5 april 1847.

9. Anna Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 3 nov. 1844, † ald. 25 nov. 1925, tr. Ferdinand Schulte Krütmann, geb. juni 1836.

10. Bernard, volgt IIIc.

11. Theodor Heinrich, volgt IIId.

12. Maria Sophia Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 9 dec. 1850, tr. Theodor Dieckmann.

13. Johann Anton Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 6 april 1853, † ald. omstr. 1912.

14. Levenloze Zoon Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 19 sept. 1855.

 

IIIa. Johann Heinrich Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 7 mei 1835, boer te Bockum, † Bockum-Hövell,No,DEU 21 dec. 1893, tr. Anna Bernardina Hagelschuer, geb. Havixbeck,NW,DEU maart 1845, † Bockum-Hövell,No,DEU 1929.

Uit dit huwelijk:

1. Johann Heinrich Delsmann genannt Frey, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 22 jan. 1872, † ald. 29 febr. 1892.

2. Bernard Joseph Delsmann genannt Frey, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 21 juli 1873, horlogemaker, † San Francisco,CA,USA 1906.

3. Anna Maria Gertrud Delsmann genannt Frey, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 24 sept. 1874, tr. N.N. Strattmann.

4. Bernard Heinrich Delsmann genannt Frey, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 17 okt. 1876, tuinman, † Neuss,NR 1956.

5. August Bernard Delsmann genannt Frey, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 10 maart 1878.

6. Anton Theodor Delsmann genannt Frey, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 24 okt. 1879, kok, grootgrondbezitter, † Vista,CA,USA 21 dec. 1956.

7. Johann Adolf, volgt IVa.

8. Maria Sophia Delsmann genannt Frey, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 23 okt. 1881, † Münster,NW,DEU 1907.

 

IVa. Johann Adolf Delsmann genannt Frey, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 23 okt. 1881, boer te Bockum, † Bockum-Hövell,No,DEU 27 dec. 1952, tr. Bockum-Hövell,No,DEU 21 mei 1919 Maria Barkhaus, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 11 april 1889, † ald. 3 jan. 1979, dr. van Bernard en Anna Eickhoff.

Uit dit huwelijk:

1. Bernhard Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 27 april 1920, † Kishiniv,MDA 20 aug. 1944.

2. Adolf, volgt Va.

3. Anna Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 11 juni 1923, tr. 1955 Hubert Schöler.

4. Wilhelm Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 25 april 1925, † Wroclaw,Wr,POL 18 febr. 1945.

5. Heinrich Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 22 juli 1926, † Kishiniv,MDA 20 aug. 1944.

6. Antonius, volgt Vb.

7. Maria Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 20 maart 1930, tr. Borghorst,NW,DEU 1959 Max Schapmann.

 

Va. Adolf Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 26 febr. 1922, boer te Bockum en Südkirchen, tr. Lembeck,NW,DEU 9 okt. 1958 Anna Elisabeth Große Boes, geb. Lembeck,NW,DEU 17 nov. 1931, dr. van Heinrich en Maria Brand.

Uit dit huwelijk:

1. Gabriele Maria Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 20 aug. 1959, tr. Darup,NW,DEU 2 sept. 1983 Hubert Ahlers.

2. Christoph Maria, volgt VIa.

3. Burkhard Maria, volgt VIb.

4. Gudula Maria Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 10 nov. 1964, tr. Südkirchen,NW,DEU 18 dec. 1987 Christoph Schlütermann.

 

VIa. Christoph Maria Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 5 nov. 1960, boer te Südkirchen, tr. Südkirchen,NW,DEU 11 mei 1990 Onbekende Vrouw, geb. Herbern,NW,DEU.

Uit dit huwelijk:

1. Jacqueline Delsmann.

2. Dirk Delsmann.

 

VIb. Burkhard Maria Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 1 april 1962, arts te Dortmund, tr. Hoetmar,NW,DEU 24 febr. 1989 Ute Stummer, geb. Enniger,NW,DEU 30 aug. 1959, hoofdverpleegster.

Uit dit huwelijk:

Maximilan Delsmann.

 

Vb. Antonius Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 16 april 1928, boer te Ahlen, tr. Dolberg,NW,DEU 15 mei 1963 Ida Haase, geb. Ahlen,NW,DEU 3 april 1934, dr. van Bernhard en Maria Hesselmann.

Uit dit huwelijk:

1. Bernhard Delsmann, geb. Ahlen,NW,DEU 12 april 1964, student architectuur.

2. Rudolf Delsmann, geb. Ahlen,NW,DEU 11 febr. 1966, boer te Ahlen.

3. Ingeborg Delsmann, geb. Ahlen,NW,DEU 11 febr. 1969, studente detailhandel.

 

IIIb. Franz Adolf Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 20 maart 1842, spoorwegsecretaris, † Münster,NW,DEU 14 maart 1924, tr. Pauline Schaffstein, geb. Münster,NW,DEU 30 okt. 1847, † ald. 4 sept. 1913, dr. van Carl en Onbekende Vrouw.

Uit dit huwelijk:

1. Carl Johannes Frey, geb. St. Mauritz,NW,DEU 29 sept. 1873, † Münster-Gremmendorf,NW,DEU na 1953.

2. Maria Theodora Adolphine Frey, geb. St. Mauritz,NW,DEU 17 sept. 1874.

3. Paul Heinrich, volgt IVb.

 

IVb. Paul Heinrich Frey, geb. St. Mauritz,NW,DEU 27 okt. 1876, ’Justizobersekretär’, † Nordkirchen 15 okt. 1944, tr. Buer,NI,DEU 7 dec. 1921 Anna Henriette Steiling, geb. Buer,NI,DEU 31 mei 1903.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Adolphine Frey, geb. Haltern,NW,DEU 13 sept. 1923, tr. Hans Günther Wieja.

2. Karl Josef Frey, geb. Haltern,NW,DEU 5 maart 1925, † omstr. 1943.

3. Maria Henriette Frey, geb. Münster,NW,DEU 14 juli 1927, tr. Nordkirchen 1 juli 1947 Johannes Martin Hermann Leenen.

4. Johanna Frey, geb. Rinkerode,NW,DEU 1 nov. 1934, tr. Toni Augustin.

 

IIIc. Bernard Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 10 okt. 1846, pachter te Hövell, † Bockum-Hövell,No,DEU omstr. 1930, tr. Onbekende Vrouw.

Uit dit huwelijk:

Bernhardina Delsmann genannt Frey, tr. Bockum-Hövell,No,DEU omstr. 1923 Wilhelm Mühlenhoff, smid.

 

IIId. Theodor Heinrich Delsmann, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 17 jan. 1849, bierbrouwer in Dortmund, † Bockum-Hövell,No,DEU omstr. 8 juni 1879, tr. Anna Mühlenhoff witwe Schütte, ged. Cappenberg,NW,DEU 1847.

Uit dit huwelijk:

Anna Sophia Frey, geb. Bockum-Hövell,No,DEU 18 jan. 1879, † ald. 4 mei 1879.

 

IIc. Johann Heinrich Delsmann, geb. Ascheberg 28 maart 1819, boer te Ascheberg, † Ascheberg 8 mei 1878, tr. Ascheberg 20 nov. 1848 Maria Anna Louise Holsen, geb. Hiltrup,NW,DEU omstr. juli 1815, † Ascheberg 18 juni 1888.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrud Maria Francisca Delsmann, geb. Ascheberg 26 sept. 1849, tr. Franz Anton Janssing, geb. Haltern,NW,DEU 29 jan. 1845.

2. Maria Bernardina Louise Delsmann, geb. Ascheberg 23 jan. 1852, tr. 1e Theodor Wesselmann, geb. 17 nov. 1837; tr. 2e Wilhelm Jelkmann.

3. Catharina Sophia Delsmann, geb. Ascheberg 25 nov. 1854, † Nordkirchen 17 april 1912, begr. Ascheberg 19 april 1912, tr. Carl Joseph Adolph Schulze Holsen, geb. Hiltrup,NW,DEU 25 febr. 1847, boer te Ascheberg, † Ascheberg 22 sept. 1908, zn. van Franz en Anna Maria Popphoff.

4. Johanna Bernardina Anna Delsmann, geb. Ascheberg 2 aug. 1860, † ald. 21 febr. 1883, tr. Bernhard Heinrich Franz Koch

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?